Att tänka på när man ska begrava ett husdjur?

Det finns lagar som reglerar vad du får göra med ett avlidet husdjur. Du hittar lagtexten i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2014:43. Det är viktigt att stämma av vad som gäller i olika kommuner. Det kan finnas stora variationer. Så vanligt som det är med husdjur idag vore det bra om det fanns en begravningsbyrå även för djur, men dit har vi inte kommit ännu. Det finns i vårt grannland i öst.

Vilka husdjur får man begrava?

Du får begrava sällskapsdjur och hästdjur. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Får man begrava ett djur på tomten?

Du får begrava djuret på egen tomt. Gräv ner det så djupt att så att rovdjuren inte kan gräva upp det. Minst en meter behöver djurgraven vara. Misstänker du att ditt djur drabbats av en smittsam sjukdom bör du kontakta en veterinär för att veta om det är smittsäkert att begrava djuret på tomten.

Hur gör man om man vill kremera sitt djur?

För att kunna kremera ett djur måste du ansöka om tillstånd från jordbruksverket. Du måste också ta kontakt med en kremeringsanläggning för djur. Det är sanitetsskäl för begravningsbyråer stockholm som gör att du inte får ordna med kremeringen själv. Här vore det enkelt om det fanns en begravningsbyrå för djur att vända sig till för samordning. Det finns ännu inte så du måste själv ansvara för alla olika delmoment.

Finns det särskilda gravplatser för djur?

Det finns på ett antal platser runt om i landet. Det ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Utanför en stad i mellansverige finns en hundkyrkogård på kommunens mark, men ingen vet hur den egentligen kom till. Det är inte kommunen som sköter den så troligtvis ligger det på enskilda personers ansvar att ordna med skötseln. Där finns gravar med stenar och kors, men detta är inte vanligt på så många ställen i landet.

På någon ort i Sverige finns det en djurkyrkogård som är anordnad och väl planerad. Där kan man köpa gravplats för nedgrävning eller urnsättning. De förmedlar även gravstenar och kors. Inom området finns en minneslund. Alla tjänster de erbjuder gör att de fungerar näst intill som en begravningsbyrå för djur. Liknande kyrkogårdar planeras på flera orter.

De som har störts kunskap om olika alternativ är veterinärer och personalen på kremeringsanläggningen. Behovet av en begravningsbyrå för djur ökar i takt med antalet husdjur. Vi får se vad som händer på den fronten.