Lägg ett vackert tegeltak 

Har du någon gång gått förbi en fruktträdgård med ett hus som har ett rostrött vackert tegeltak? Det är mycket inspirerande. Tegeltak är vackra och de passar i både äldre trädgårdar och moderna trädgårdar med pool och verandadäck – http://takläggarengöteborg.se. 

Tegeltaket 

Tegeltaket har flera funktioner och lager. Det kan exempelvis ha ett bottenlager av råspont som har ett lager av takpapp ovanpå. Om någon fukt skulle lyckas passera tegelpannorna stoppas det av takpappen. Två lager läkt ligger ovanpå takpappen för att både bära upp teglet och för att skapa en luftspalt mellan undertaket och pannorna – som i sin tur vilar på läkten. 

Förplanering 

Om du ska renovera ett tegeltak behöver du ta bort de gamla eller de förstörda tegelpannorna för att ersätta dem med nya. Du kan också ta bort alla pannorna, riva läkten och avlägsna den takpapp du har. Om du tar bort alla pannorna ska du definitivt också byta takpappen. Inspektera taket, se efter så att det inte finns svarta fläckar eller svamp, var extra noga vid takfoten och skorstenen eftersom röta kan uppstå lättare där. Byt ut trä som inte är i bra form. Undertakets kondition är viktig. Väj rätt tegelpannor för din taklutning – det vanligaste är pannor som kräver 14-gradig vinkel men några finns även för 22-gradig vinkel. 

Om ditt gamla tak inte var ett tegeltak behöver du kontrollera att huskonstruktionen klarar av vikten av de nya pannorna. Är du det minsta osäker på hur du ska gå tillväga med din takläggning är den bästa rekommendationen att anlita en takläggare. 

På med pappen och läkten 

Var noga med att taket är rensopat innan du rullar ut underlagspappen. Rulla ut pappen nedifrån och lägg den så att den överlappar nästa våd. Underlagspapp spikar man fast med vanlig pappspik med cirka en dryg decimeter mellan spikarna. Du behöver skära till takpappen vid skorstenen och exempelvis takfönster, här kan man klistra med asfaltsklister för att det ska tätas. Avsluta med att klistra en våd av takpapp över taknocken samt spika till en fotplåt vid takfoten. Den ska täckas av pappen längst ner. 

Spika på ströläkt och därefter bärläkten horisontellt. Börja alltid nedifrån och ställ den bärläkten längst ner på högkant för att tegelpannorna ska fall in i rätt vinkel. Tegelpannan storlek avgör vilket avstånd du ska ha mellan bärläkterna. Nedersta pannraden behöver sticka ut nedanför kanten på takfoten. Om du är osäker på mått och tjocklekar, fråga en fackman. 

Vid takfoten monteras glidskyddet för stegen och en list som hindrar löv och grenverk från att täppa till ventilationen  under taket. 

Pannläggning 

Ibland kan du beställa detta i samband med leverans, om du gör det själv – hyr ett rullband för utplacering av tegelpannorna. Du kan börja längst ner i högra hörnet och utföra den nedre raden, det finns halva pannor att köpa om det behövs. Spika fast de två nedersta raderna. Fortsätt monteringen upp mot taknocken. Det finns spår i pannorna som matchar i varandra. Se till att kolumnerna blir raka. Lägg på nockpannorna sist och täta dessa med tätningsmassa och spika fast dem i nocken. Montera på vindskivorna och ditt tegeltak håller i många år!