Undvik läckage hemma – var uppmärksam!

Har du råkat ut för läckage någon gång? Och har detta orsakat översvämning? Man kan undvika läckage genom att vara uppmärksam, eller genom att veta hur man ska göra om man råkar ut för det.

Vattenläckor kan uppstå i vattenledningar av olika slag samt t ex i element eller kylsystem. Det finns också så kallat inläckage som betyder att det läcker in från fasad och fönster och vattnet tränger in i huset. Detta kan bli dyrt att laga och det är bättre att se till att allting är korrekt utfört från början när man lägger krypgrund eller utför en takbesiktning. Behöver man reparera är det viktigt att även detta utförs på rätt sätt.

Hitta läckan snabbt

Läckan behöver identifieras snabbt!

En liten läcka kan orsaka mycket stora skador som exempelvis fuktskador och mögel om man inte upptäcker läckan i tid. Det kan också innebära att reparationerna inte täcks av försäkringen. Läckor kan bero på flera olika saker som dåligt utförda reparationer, dåligt underhåll eller undermålig dränering. En ordinär försäkring täcker inte alltid takläckage, men gäller för det mesta om skadan orsakas av att vatten kommer upp genom avlopp eller badrumsvägg.

Besiktning

Ett tips är att statusbesiktiga ditt hus med jämna mellanrum för att se vad du behöver göra i form av underhåll eller förebyggande åtgärder. Om du köper ett hus är det lika viktigt att du besiktigar ledningar och andra fel som kan orsaka läckor. Om du planerar att köpa en sommarstuga bör du kontrollera så att det inte finns sönderfrusna vattenledningar någonstans i huset. Det bästa tipset är att anlita en yrkesman för både kontroller och besiktning.

Vad kan man göra

Misstänker du att det finns en läcka i bostaden?

Stäng alla kranar och kontrollera din vattenmätare. En normal vattenmätare är försedd med ett kugghjul som inte ska röra sig om kranarna i huset är stängda. Om kugghjulet rör sig kan det troligen finnas en läcka någonstans och det är bäst att kolla upp saken.

Vad räknas som läckage?

Det finns fler sorters läckage än trasiga ledningar, det kan också var en kran som droppar eller en rinnande toalett. Varmvattenberedaren kan också läcka. Naturligtvis är avloppen, rören, en av de vanligaste orsakerna till läckage, det är också de minst synliga läckorna som är svårast att lokalisera. Det bästa rådet är att anlita en expert som kan kamerabesiktiga rören så att man får veta exakt var en eventuell läcka finns.

Om du märker att vattenskador redan skett i samband med läckan ska du kontakta försäkringsbolaget. Hur, och vad du får ersättning för beror på vad försäkringen innefattar och skadans placering i bostaden. Det finns villaförsäkringar som inte har ersättning för yt-och tätskikt i våtutrymmen. Ofta är det så att ju äldre materialet i huset är desto mer kan man få betala själv. Detta är ett “åldersavdrag” eftersom man menar att gamla material ändå måste bytas ut, oavsett läckage eller inte.