Vässa sågen medan du lägger tak

Vad menas med att vässa sågen? Jo det innebär att man alltid underhåller sina verktyg för framgång – som att hela tiden arbeta med att implementera och förstärka de sju goda vanorna – att vara proaktiv (förutse och förebygga problem), börja projekt (som att lägga tak) med målet i sikte, alltid göra det viktigaste (vet du vad det viktigaste är eller tror du bara att du vet det?) först, att tänka win/win när det kommer till affärsuppgörelser och i relationer, och att först försöka förstå den andra parten och sedan att försöka bli förstådd. Praktiserar man dessa sju goda vanor så kommer man att till slut nå framgång och lycka i livet – det är inte alltid lätt att praktisera dessa vanor men det ger snabbt åtråvärda resultat.

Så hur relaterar det här till takläggning?

Ja inte bara att man behöver en vass såg för att såga till reglarna till taket – man har chans att applicera dessa vanor på projektet. Takläggning är ett bra tillfälle att implementera vanor eftersom det är ett relativt simpelt projekt med konkreta uppgifter som inte riktigt går att misstolka eller få starka känslomässiga förankringar till. När man försöker implementera vanor i exempelvis sitt arbete så kan man lätta tänka att det är väldigt viktigt och därför lättare känna sig överväldigad. Så takläggning är ett perfekt ställe att börja öva på.

Takläggning är perfekt för att öva

Du kan vara proaktiv när du håller på med takläggning – göra saker som kommer att underlätta för framtiden för att du reflekterar och förutser eventuella problem. Du kan tänka win/win när du anlitar någon för en tjänst eller köper in en vara. Du kan börja med ett verkligt mål i sikte – är det bara ett nytt tak eller är att lägga ett nytt tak ett steg på vägen till det verkliga målet? Göra det viktigaste först – vad är egentligen det viktigaste i det här projektet – man kan bli förvånad när man sätter sig och tänker igenom det på riktigt. Man kan lära sig att försöka förstå exempelvis sin partner under tiden man utför arbetet och sedan försöka bli förstådd och på så sätt komma till gemensamma insikter och komma varandra närmare.